EriVäri

Tietosuojaseloste tarjouspyyntölomakkeen käyttöön 29.6.2022

Rekisterinpitäjä: EriVäri Oy (3299100-5)
Miska Saikkonen
Takapolku 1
91800 Tyrnävä
Verkkosivu: erivari.fi
miska@erivari.fi
0440522985

Miksi tietoja kerätään?
Yhteydenottolomakkeella kerään asiakkaan nimen, edustettavan yrityksen, sähköpostin, mahdollisia lisätietoja, IP-osoitteen ja ajan jolloin lomake lähetettiin. Nämä tiedot kerätään, jotta voin kontaktoida yhteydenottopyynnön antanutta tahoa ja tarjota heille heidän tarvitsemaansa palvelua.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta a) ”rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten”.
Rekisteri siis sisältää seuraavat tiedot:
– Nimi
– Yritys
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero, mikäli sellainen on erikseen kysymällä saatu
– Halutun palvelun, mikäli se on tarjouspyyntölomakkeen kautta lähetetty.
– Mahdollisia lisätietoja
– IP-osoitteesi


Ketkä tietoja vastaanottavat
Henkilötietojasi vastaanottavat
– yrityksemme, Eriväri Oy
– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse


Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja tarvitaan asiakassuhteemme ajan. Henkilötietoja tarvitaan mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen. Niitä ei erikseen poisteta koskaan.
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä siirretä ETA-maiden ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai yhteistyökumppanin teknisen toteuttamisen kannalta välttämätöntä.


Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet
Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
Saada pääsy tietoihin
Oikaista tietoja
Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
Rajoittaa tietojen käsittelyä
Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Vastustaa tietojen käsittelyä
Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Voit käyttää oikeuttasi laittamalla sähköpostia osoitteeseen miska@erivari.fi ja pyytämällä jotakin yllämainituista.
Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.
Mitkä luovutettavat tiedot ovat pakollisia
Tarjouspyynnön vastaanottamista katsellen pakollisia luovutettavia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja kuvaus tarvittavasta palvelusta. Sinun ei ole pakko antaa muita tietoja, kuten puhelinnumeroa, katuosoitetta tai edustamasi yrityksen nimeä.

Call Now Button